OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

10-07-2020

 

Danske klynger får central rolle i European Digital Innovation Hubs


Erhvervshusene inviteres til at byde ind med 3-6 konsortier med samarbejdsaktører til de kommende European Digital Innovation Hubs. Det er et krav, at en eller flere konsoliderede klyngeorganisationer aktivt indgår i hvert hub/konsortium.

 

Erhvervsstyrelsen har netop lanceret den nationale udvælgelsesproces for indstilling af danske kandidater til de kommende European Digital Innovations Hubs. Fristen for danske ansøgninger er 15. september kl. 16.00.

 

Foreløbigt er der øremærket 17,87 mio. € (ca. 133 mio. kr.) samlet for perioden 2021-2027 til 3-6 danske hubs. Det endelig beløb vil kunne forandres som følge af endelige aftale om EU’s flerårige finansielle ramme.

 

Klyngers rolle

Som led i implementeringen af det kommende Digital Europe-program skal der udpeges et dansk netværk af European Digital Innovation Hubs. Netværket skal fremme den digitale omstilling og det brede optag af digitale teknologier blandt virksomheder i hele landet ved at tilbyde adgang til en række services i samarbejder mellem erhvervshuse, klynger, GTS’er, viden- og forskningsinstitutioner, Enterprise Europe Network mv.

 

Erhvervshusene inviteres til at byde ind med et konsortium med samarbejdsaktører. Erhvervshusene skal på baggrund af en åben proces danne et konsortium med de primære samarbejdsaktører såsom klyngeorganisationer, GTS’er, universiteter mv. Udvælgelsen vil skulle ske i henhold til den arbejdsdeling mellem aktørerne, der følger af lov om erhvervsfremme, herunder konsolidering af klyngeområdet

 

I Erhvervsstyrelsens annonceringstekst hedder det blandt andet:

- Der stilles krav om, at en eller flere konsoliderede klyngeorganisationer, som er relevante for hubbens fokusområder, og som er eller forventes udvalgt af uddannelses- og forskningsministeren, aktivt indgår i konsortiet. Det vil være tilstrækkeligt, at klyngeorganisationerne har søgt om udpegning gennem klyngeprogrammet "Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024" på tidspunktet for ansøgningen. Udvælgelsen skal senere kunne dokumenteres; ellers kan klyngen ikke indgå som del af konsortiet.

- Hubbens opgaver inden for facilitering af innovationssamarbejde samt opbygning af innovationsøkosystemer og netværk skal løses sammen med den eller de deltagende klynger

- GTS’ere, videninstitutioner eller klyngeorganisationer skal løfte de opgaver, der kræver testfaciliteter eller avanceret teknisk ekspertise, herunder højt specialiseret viden inden for kunstig intelligens, high performance computing og it-sikkerhed

 

Læs mere om Erhvervsstyrelsens udvælgelsesproces, annonceringstekst og infomøder.

 

Hvis du vil vide mere om European Digital Innovation Hubs, så kontakt Hanne Bregendahl Pihl, Projekt- og administrationschef hos Norddanmarks EU-kontor og koordinator for Enterprise Europe Network Denmark på hbp@ndeu.dk


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06