OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

04-01-2023

 

De danske videns- og erhvervsklynger sætter turbo på EU-samarbejdet


Ni danske videns- og erhvervsklynger er blevet bevilliget 10 mio. kr. af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til at øge dansk virksomhedsdeltagelse i EU’s rammeprogram, Horizon Europe.

 

Danske virksomheder ligger under gennemsnittet, når det kommer til deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det skal viden- og erhvervsklyngerne nu være med til at lave om på. Med ekstrabevillingen på i alt 10 mio. kr. skal ni  klynger agere løftestang for at få flere danske virksomheder til at være med i Horizon Europe og på den måde realisere potentialet for at hente ny viden hjem til Danmark.

 

Klyngerne kan blandt andet bruge bevillingen til målrettet kapacitetsopbygning og international strategiudvikling, kortlægning af støttemuligheder og krav samt matchmaking med andre klynger, virksomheder og videninstitutioner, til gavn for hele klyngens aktørkreds og styrkeposition. Klyngerne kan også selv indgå i internationale projekter og på den måde indhente viden, opdyrke netværk og udbrede kendskabet i Europa til deres medlemmer.

 

Læs hele nyheden fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2022/de-danske-videns-og-erhvervsklynger-saetter-turbo-pa-eu-samarbejdet


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06