OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

02-03-2022

 

Handlingsplan for økonomisk diplomati


Regeringen har lanceret en ny handlingsplan for økonomisk diplomati.

 

Danmarks økonomiske diplomati omfatter en bred palet af instrumenter med danske virksomheders internationalisering som omdrejningspunkt. Det drejer sig om alt fra påvirkning af globale rammevilkår og udviklingen af EU’s indre marked til eksportfremmeaktiviteter, etablering af innovationssamarbejder og tiltrækning af udenlandske investeringer.

 

Regeringen har nu lanceret en Handlingsplan for Økonomisk Diplomati 2022-2023, som skal sætte en fælles retning for implementeringen af regeringens internationale initiativer. Omdrejningspunktet for fremtidens danske økonomiske diplomati er en tredobbelt bundlinje, der omfatter en stærk dansk økonomi med flere nye danske arbejdspladser, en global bæredygtig omstilling og globalt styrkede arbejdstagerrettigheder og –vilkår.

 

De danske klynger nævnes flere gange, både hvad angår den generelle internationaliseringsindsats og konkrete sektorindsatser. I handlingskataloget nævnes bl.a., at der skal ske:

 

- Stærkere koordination med de 14 nationale klynger om eksportfremmeindsatsen. Udenrigsministeriet udpeger en tovholder for hver klynge for at sikre øget samarbejde mellem Udenrigsministeriet og klyngerne til gavn for virksomhedernes eksport og tiltrækning af udenlandske investeringer. Samtidig indstationerer Udenrigsministeriet internationaliseringsr ådgivere i to klynger: Danish Life Science Cluster og Digital Lead.

- Øget brug af de 14 nationale klynger i de danske innovationsøkosystemer for at udbrede kendskab til Danmarks internationale styrkepositioner og dermed øge talenttiltrækning og –fastholdelse samt mobilisering af udenlandsk risikovillig kapital til danske virksomheder.

 

Læs Handlingsplan for økonomisk diplomati 2022-23


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06