OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

16-08-2021

 

Klynger med i ny strategi for dansk forsvarsindustri


Regeringen præsenterede fredag en ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet. Klynger er specifikt italesat som aktører i strategien.

 

Strategien sætter rammerne for en styrket tilgang til samarbejdet med forsvarsindustrien om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske løsninger. Strategien har samtidig et målrettet fokus på en række nye teknologiske områder, der skal satses mere på. Det drejer sig blandt andet om rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet. For at udnytte de bedste løsninger fra den civile verden udvides samarbejdet til dele af den civile industri og virksomheder, der ikke traditionelt har arbejdet med forsvarsområdet. Det kan for eksempel være virksomheder, inden for energisektoren eller på droneområdet, fordi fremtidens trusler ikke kun er militære.

 

Strategien omfatter syv indsatsområder, hvoraf særligt Indsatsområde 7, Tidssvarende teknologifokus, er interessant for klyngerne. Heri står, at regeringen ser potentiale i, at forsvarsindustrien i højere grad benytter den etablerede innovationsinfrastruktur via de nyligt udpegede klynger.

 

Derudover er klyngerne også nævnt i Initiativkataloget inden for Indsatsområde 5, Stærkere forsknings- og innovationssamarbejde. Udenrigsministeriet vil gå i dialog om rammerne for indsatsen med relevante danske forskningsinstitutioner samt øvrige relevante aktører såsom de nationale klynger.

 

Læs strategien for dansk forsvarsindustri samt initiativkatalotet: https://fmn.dk/da/nyheder/2021/regeringen-vil-styrke-den-danske-forsvarsindustri/


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06