OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

05-05-2020

 

Læs og debatter om de nye forslag til indsatsområder i GTS 2021-2024


I de kommende uger kan man på bedreinnovation.dk være med til at påvirke indsatsområderne for GTS'ernes arbejde de kommende år. Klynger og innovationsnetværk opfordres til at bidrage.

 

De syv Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter) i Danmark er sat i verden for at udvikle og formidle avanceret teknologisk viden, som danske virksomheder har brug for. Det kan eksempelvis være viden om energibesparende produktionsteknologi, nye klimavenlige materialer, digitalisering i traditionelle produkter eller nye metoder til forbedret sikkerhed i fødevareproduktionen.

 

Offentlig debat om udvikling af ny teknologisk service

Det er afgørende, hvilken teknologisk service Danmark investerer i hos GTS-institutterne for perioden 2021-24. Det kan interessenter nu påvirke i en offentlig høring og debat.

 

På bedreinnovation.dk har alle syv GTS-institutter offentliggjort deres idéer til kommende indsatsområder, og hvad der skal udvikles i de kommende år. På sitet kan organisationer, virksomheder og enkeltpersoner læse og kommentere på idéerne. Eksempelvis komme med forslag til konkrete aktiviteter, vinklinger af aktiviteterne, samarbejdspartnere eller kommentere på relevansen af forslaget, eller om der er elementer, som det ikke er relevant at søge om støtte til. Formålet med høringen er at styrke og udvikle de bedste idéer.

 

Kommentarerne fra brugerne indgår i GTS-institutternes videreudvikling af forslagene. Desuden bidrager høringen med viden til SIUs behandling af de forslag til indsatsområder, som GTS-institutterne vælger at ansøge om støtte til udvikling af. Kommentering på bedreinnovation.dk vil være tilgængelig for alle brugere af sitet.

 

Værdifuldt input fra klynger og innovationsnetværk

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte opfordrer de danske klynger og innovationsnetværk til også at komme med indspark og dermed bidrage til, at det danske samfund og erhvervsliv får de bedste og mest relevante teknologiske service hos GTS-institutterne i den kommende resultatkontraktperiode. Det kan klyngerne og innovationsnetværkene gøre ved at kommentere på bedreinnovation.dk og ved at skabe opmærksomhed blandt deres medlemmer om denne mulighed for at kommentere på forslagene til indsatsområder.

 

Debatten på bedreinnovation.dk er åben fra d. 4. maj til d. 29. maj.

 

Spørgsmål til høringsprocessen og bedreinnovation.dk kan rettes til Chefkonsulent Kåre Nordahl, knj@ufm.dk, 7231 8430

 

Læs mere om høringen


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06