OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

21-09-2020

 

Millionstøtte til klyngeprojekter


Det strømmer for tiden ind med nyheder om nye klyngeprojekter, der har modtaget store beløb i støtte fra forskellige sider. Læs om nogle af dem her.

 

- Industriens Fond og Odense Robotics har indgået aftale om et 3-årigt projekt, der skal accelerere udviklingen af den danske robotindustri. Industriens Fond bevilliger 8,1 mio. kroner til et branchespecifikt vækstprogram; Global Growth Robotics, som lanceres fra årsskiftet og kommer til at udbyde skræddersyede accelerationsforløb til danske robot-, drone- og automationsvirksomheder med særligt fokus på global vækst. Læs mere.

- I løbet af sommeren har Energy Cluster Denmark sikret funding til seks nye energiprojekter til en samlet værdi af mere end 100 mio. kroner. Innovationsprojekterne tager forskellige afsæt på tværs af hele energisektoren: Fra udvikling af bio-fuel til fly og skibstrafik over storskala elektrisk energilagring til optimering af udnyttelsen af overskudsvarme i fjernvarmesektoren. Læs mere.

 

I april 2020 åbnede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for ansøgninger til puljen ”Morgendagens kompetencer” og har nu bevilliget støtte til otte projekter, heraf to fra danske klyngeorganisationer:

 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver 17,3 mio. kr. til projektet "Morgendagens cirkulære digitale kompetencer", der skal give over 500 ledere og medarbejdere et højere vidensniveau, så de kan fungere som forandringsagenter i deres virksomheder. Bag det nye projekt står Lifestyle & Design Cluster (LD Cluster) i et partnerskab med en række erhvervsskoler og videninstitutioner, bl.a. Aalborg Universitet, VIA University College, Syddansk Universitet og Professionshøjskolen UCN. Projektet skal primært udfoldes inden for fremstillingsbranchen, byggeri og arkitektur, oplevelsesøkonomi og livsstilsbranchen. Læs mere.
 

- Food & Bio Cluster modtager 9 mio kr. til projektet ”Fødevarebranchens Kompetence Løft”. Projektet fokuserer på at skabe en ’robusthed’ og vækst ved at kompetenceløfte den danske fødevarebranche i forhold til de udfordringer, som COVID-19 medfører, ved at øge lederes og medarbejderes kompetencer samt ved tilførsel af nye kompetencer til virksomhederne. 272 deltager i projektet, og alle forventes at øge deres kompetenceniveau. 

 

Hvis du har nyt om nye projekter, så formidler vi gerne på Cluster Excellence Denmarks hjemmeside. Kontakt cal@clusterexcellencedenmark.dk.


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06