OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

05-03-2020

 

Ny strategi: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i dag offentliggjort Danmarks nye strategi for decentral erhvervsfremme: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Strategien udpeger bl.a. de erhvervs- og teknologiområder, som skal være rammen for fremtidens klyngeindsats.

 

Strategien har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder, som skal styrkes i arbejdet med den grønne og digitale omstilling og sikres forbedret adgang til kvalificeret arbejdskraft. Desuden styrkes iværksætteri, og støtten til innovation og internationalisering i de danske virksomheder øges. Strategien udpeger også de danske styrkepositioner og spirende erhvervsområder, som fremtidens klyngeindsats skal målrettes.

 

Læs erhvervsfremmestrategien her

 

Klyngers centrale rolle

Strategien fremhæver, at klynger spiller en central rolle i den decentrale erhvervsudvikling, og at klyngeorganisationer skal være en bærende kraft for innovation i verdensklasse inden for deres respektive økosystem gennem samarbejde mellem virksomheder og med viden- og uddannelsesinstitutioner, investorer, iværksættermiljøer, myndigheder, den offentlige sektor mv.

 

Styrkepositioner udpeges

I strategiens del 2 ”Danske styrkepositioner og fremtidens klynger” udpeges de erhvervs- og teknologiområder, klyngeindsatsen skal fokusere på, og hvert område beskrives i detaljer. Områderne udgør danske styrkepositioner eller spirende områder med stort potentiale. En styrkeposition kendetegnes ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med konkurrencekraft af høj international kaliber. Det gælder særligt for styrkepositionen turisme, at den ikke udpeges til en klyngeindsats. 

 

På hvert område kan der kun være én offentligt finansieret klyngeindsats for at understøtte en enkel, effektiv og overskuelig klyngeindsats. Udpegningen er grundlag for, at Uddannelses og Forskningsministeriet tildeler midler til en klyngeindsats målrettet samarbejde og videndeling.

 

Digitalisering, grøn omstilling og øget bæredygtighed er vigtige dagsordener for virksomheder på tværs af sektorer. Af andre tværgående områder nævnes materialeteknologi, smart city, designmetoder.

 

Kilde: Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023

 

Innovation i SMV’er fremmes via klynger

I afsnit ”4. Innovation” står der, at ”De kommende landsdækkende klyngeorganisationer vil blandt andet spille en vigtig rolle i forhold til at fremme innovation blandt SMV’er på de stærkeste og mest lovende erhvervsområder. Klyngeorganisationer kan medvirke til, at flere virksomheder får øje for mulighederne i innovationssamarbejde. En virksomhedsrettet indsats i klyngeorganisationerne kan bidrage til at gøre viden og kompetencer fra forsknings- og innovationssystemet tilgængelig for flere virksomheder, herunder også virksomheder, der ikke i forvejen har innovationsaktiviteter og ikke bruger eksisterende ordninger eller alene innoverer ved egen kraft. I deres faciliterende funktion kan de ligeledes understøtte samarbejde mellem virksomheder af alle størrelser inden for deres fagområde. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil derfor fremme stærke klyngeorganisationer funderet på en bred og aktiv partnerkreds og tæt samarbejde med aktører på forsknings- og innovationsområdet, der kan styrke virksomhedernes innovation med udgangspunkt i virksomhedernes behov.”

 

Lancering i erhvervshuse

l uge 13-14 afholdes der i hvert erhvervshus, inkl. Bornholm, et lanceringsevent i samarbejde med bestyrelsens sekretariat. Under lanceringen vil strategiens hovedlinjer blive præsenteret, ligesom der gives et fremadrettet blik på, hvordan strategien realiseres i praksis. Se datoer her.


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06