OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

09-03-2020

 

Nye klyngemidler skal styrke innovationskraften


Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har åbnet for ansøgninger til landsdækkende klyngeaktiviteter i perioden 2021-2024. 

 

De kommende klyngeorganisationer skal være en bærende kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden for hele deres respektive økosystem. Klyngeprogrammet skal derfor styrke innovationskraften i danske virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. Midlerne til fremtidens klyngeindsats udmøntes under overskriften Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

 

Læs nyheden på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Læs nyheden på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

 

Midler til klyngeaktiviteter

Med opslaget kan klyngeorganisationer via én samlet ansøgning søge om midler fra henholdsvis Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). Valget af klyngeaktører sker for en 4-årig periode 2021-2024. UFM og DEB agter at afsætte hver ca. 80 mio. kr. årligt i perioden (i alt ca. 640 mio. kr.). 

 

Med en fælles annoncering af midlerne håber Uddannelses- og Forskningsministeriet og Erhvervsfremmebestyrelsen, at der kan skabes stærkere klynger, bedre sammenhæng mellem offentlige indsatser og øget innovationskraft i hele landet.

 

Styrkepositioner og klynger

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der i sin strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 har udpeget de danske erhvervs- og teknologiområder, hvortil der kan søges midler til en klyngeindsats. Der er også åbnet for, at der kan søges midler til klyngeindsatser på et mindre antal spirende områder. Læs mere om strategien.

 

De kommende klyngeorganisationer skal fra 2021 blandt andet

- Være private, selvstændige juridiske enheder med eget CVR-nummer, der arbejder på et almennyttigt grundlag

- I sin bestyrelse have medlemmer fra både private virksomheder og offentlige videninstitutioner

- Være guldcertificeret efter European Cluster Excellence Initiative eller have en plan for at blive det.

 

Opslag, materiale og tidsplan

Læs opslaget og find opslagsmaterialet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Annonceringsmaterialet kan også findes på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmeside

 

Ansøgningsfristen er 27. maj 2020 kl. 10:00. De kommende klyngeorganisationer forventes udpeget i september 2020.


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06