OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

28-09-2018

 

Tilfredshedsundersøgelse gav tættere dialog med kunderne


Et stort skridt nærmere deres ISO-certificering og en tættere dialog med kunderne. Det er de store gevinster, som Vestjyske Net Service har fået af en kundetilfredshedsundersøgelse gennemført i samarbejde med Navigators.

 

Undersøgelsen fandt sted i foråret 2018 som en del af et ISO certificeringsforløb omkring kvalitet, arbejdsmiljø og sikkerhed. Ud over at kortlægge kendskabet til produktporteføljen blandt kunderne havde undersøgelsen til formål at afdække tilfredsheden med Vestjyske Net Services ydelser og pege på eventuelle indsatsområder.

 

Gode erfaringer og kompetencer
Vestjyske Net Service ønskede at lægge opgaven hos en ekstern part og kontaktede Navigators. – Vi havde i forvejen gode erfaringer med Navigators, som stod for projektledelsen af hele certificeringsforløbet. Da Navigators desuden kunne tilbyde lige netop de kompetencer, som vi havde brug for til at få gennemført kundeundersøgelsen, lå valget lige til højrebenet, fortæller forretningsudvikler i Vestjyske Net Service, Thomas Yde Tordrup, som var intern tovholder på opgaven.

 

Skræddersyet løsning
Hos Navigators blev opgaven varetaget af analyseansvarlig Charlotte Søndergaard. Til at begynde med satte Charlotte sig grundigt ind i virksomhedens strategi, mission og vision, så hun var i stand til at skræddersy en løsning specifikt til Vestjyske Net Services behov. Undersøgelsesdesign og spørgeskema blev ligeledes udarbejdet i tæt samarbejde med virksomheden. – Vi havde en åben dialog om vores ønsker. Charlotte var lydhør og god til at omsætte vores behov til et konkret design, samtidig med at hun satte sin ekspertise i spil, beretter Thomas Yde Tordrup.

 

Professionelt projektforløb
Dataindsamling og analyse blev efterfulgt af en afrapportering til Vestjyske Net Service både i form af en rapport og en præsentation for virksomhedens ledelse. Om samarbejdet med Navigators og Charlottes indsats siger Thomas Yde Tordrup: – Samarbejdet forløb fuldstændig glat, og leverancerne faldt til tiden. Charlotte er god til at balancere ordlyden i spørgsmål, og undersøgelsen fremstod objektiv og professionel. Hun formåede at ”få kunderne ud af busken”, så vi fik masser af svar og kommentarer retur – både positiv feedback og konstruktiv kritik.

 

Kundefokus tydeliggjort
Kundetilfredshedsundersøgelsen har ikke kun været et væsentligt bidrag til den ISO-certificering, som Vestjyske Net Service siden har opnået. Med undersøgelsen har virksomheden også tydeliggjort sit fokus på at levere produkter og tjenester, der opfylder kundernes krav. Og nok så vigtigt har Vestjyske Net Service fået et langt bedre grundlag for at skabe tætte relationer til sine kunder.

 

Konkret udgangspunkt for kundedialog
- Vi har både fået et helikopteroverblik over vores kunderelationer og et konkret indblik i den enkelte kunderelation. Det har givet os meget bedre forudsætninger for at agere i forhold til kundernes krav og ønsker, siger Thomas Yde Tordrup og fortsætter: - Vi har ikke tidligere haft en systematiseret dialog med vores kunder. Det har vi fået nu.

 

Årlig evaluering
ISO-systemet skal evalueres en gang om året, og kundetilfredshed er et væsentligt element i evalueringen. Derfor har Vestjyske Net Service planer om at følge op med årligt tilbagevendende undersøgelser blandt deres kunder.

 


Tilbage

Et stærkt team

Bolette er ejer og direktør i Navigators. Hun er uddannet civilingeniør med speciale i fiskeriteknologi, projektleder og mediator.

Charlotte er markedsføringsøkonom. Hun er specialist i databehandling og er analyseansvarlig i Navigators.

Charlotte er cand.negot. i engelsk og er kommunikationschef og projektleder i Navigators.

Om Navigators

Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med klynger og netværk. Vi udarbejder kortlægninger og analyser. Vi vejleder om styring og certificering. Vores mission i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde.

Navigators

Havnen 66, 7620 Lemvig
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06