OK, det er forstået

Dette website bruger cookies for at forbedre oplevelsen af sitet og indsamle statistik. Ved at fortsætte, accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.

14-09-2020

 

Tværsektor-samarbejde i innovation – sådan lykkes det


Der kan være mange udfordringer forbundet med at samarbejde på tværs af sektorer. Projektet RiConfigure har undersøgt, hvordan denne slags samarbejder fungerer i praksis. Hvilke problematikker møder de? Hvad fungerer, og hvad fungerer ikke? Hvordan lykkes tværsektorielt samarbejde og især samarbejde, der involverer civilsamfundet?

 

Innovation fra en ny vinkel

På baggrund af resultater fra 54 eksisterende tværsektorielle samarbejder har projektet samlet nogle praktiske anbefalinger til, hvordan de kan lykkes:

 

Rammer der fremmer tværsektor samarbejde:

- Sæt et mål – Definer et klart mål for samarbejdet, som alle partnerne er enige om.

- Strukturelle værktøjer – Etabler en struktur for samarbejdet f.eks. en styregruppe, der repræsenterer partnerne, et sekretariat, en plan med milepæle, mødeaftaler eller en online platform til videndeling og kommunikation.

- Funding – En stabil økonomi er vigtig. Dette kan tilvejebringes via offentlige midler eller private legater.

- Tillids- og relationsopbygning – Sociale relationer og tillid mellem partnere er altafgørende. Der er behov for at mødes under både formelle og uformelle omstændigheder for at få tværsektorielt samarbejde til at fungere.

- Tydelige aftaler og kontrakter – En fælles forståelse og en juridisk ramme for aktiviteter, tidsforbrug og roller i projektet hjælper til at definere ansvarsområder og forpligte partnerne.

- Kontinuerlig fælles refleksion – Organisationer tilhører forskellige sektorer og har meget forskellige mål, arbejdskulturer og sprog. Tilbagevendende fælles refleksion kan hjælpe partnerne med at skabe en fælles forståelse for projektet og udvikle en fælles referenceramme.

- Understøttende omstændigheder – Omstændigheder, der kalder på civilsamfundsinddragelse, f.eks. via legatmuligheder, processuelle krav eller udtalte strategier, er effektfuldt.

- Engagerede mennesker – Individuelle ildsjæle spiller en vigtig rolle for samarbejdets succes, f.eks. ift. at overvinde potentielle udfordringer i det institutionelle set-up.

 

Hyppige udfordringer i tværsektor samarbejde:

- Mangel på økonomiske midler – Civilsamfundet besidder sjældent de nødvendige økonomiske midler til at tage initiativ til eller deltage i tværsektorielt samarbejde.

- Økonomiske asymmetrier – Økonomiske asymmetrier mellem partnerne påvirker magtstrukturen i samarbejdet. Det manifesterer sig i dagsordensætning, beslutninger og hvem, der inkluderes i samarbejdet.

- Frygt for ineffektivitet – Frygt for, at involvering af civilsamfundet sløver innovationsprocessen pga. manglende erfaringer og rutiner, skræmmer ofte parterne fra at inddrage civilsamfundet.

- Mangel på en klar definition af civilsamfundet – En vag definition af civilsamfundet, som inkluderer alt fra ressourcestærke civilsamfundsorganisationer til marginaliserede grupper, kan skabe forvirring omkring, hvem der skal involveres.

- Mangel på mandat eller opbakning fra organisationen – Samarbejde mellem forskelligartede aktører kræver organisatorisk fleksibilitet, så partnerne kan arbejde på kanten af deres normale institutionelle praksis og fokus.

- Mangel på interesse i samarbejdet – Hvis de involverede parter, f.eks. organisationens ledere, ikke er interesseret eller investeret i samarbejdet, kan involvering af civilsamfundet ende med at blive noget man gør, fordi det ser godt ud, uden egentligt engagement.

- Traditionelle ledelsesværktøjer og paradigmer – Den traditionelle måde at lede projekter på er ikke egnet til at opretholde tværsektorielle samarbejder, der involverer civilsamfundet.

- Mangel på nationale initiativer, der støtter tværsektor-samarbejder – Der er endnu ingen nationale offentlige programmer eller strategier, der specifikt støtter tværsektorielle samarbejder.

 

RiConfigure-projektet er et EU Horizon 2020 projekt, som består af flere partnere. Læs mere her: www.riconfigure.eu eller kontakt projektets koordinator Ditte Degnbol på dd@tekno.dk


Tilbage

Om Navigators

Kernen i Navigators er at navigere, motivere og få mennesker til at samarbejde. Navigators udvikler og faciliterer nye forretningsmodeller og samarbejdsmodeller. Vi arbejder med komplekse klynger og netværk samt yder sparring til deres bestyrelser og styregrupper. Vi yder projektledelse og fundraising.

Navigators

Skolegade 26

7673 Harboøre
info@navigators.dk

CVR-nr: 21 20 31 06